Other Recent Articles

UBND TP Hà Nội đã Vi Hiến và Vô Lương Tâm !

By Hội Thánh Điểm Báo on Thứ Năm, 18 tháng 8, 2011 with 0 comments


LS (danlambao) - Đọc rất kĩ văn bản trên anhbasam cũng như xem lại trên đây tôi có đôi lời nhận xét về văn bản này của UBND HN như sau :

Thứ nhất : Về nguyên tắc ra văn bản mà đây lại là văn bản của một tỉnh ủy (UBND) gửi cho các cơ quan thông tấn, đài báo … nhân dân mà không có CHỮ KÍ của người đại điện cơ quan đó (cho dù văn bản có dấu) thì văn bản đó cũng không có giá trị pháp lý thậm trí là "vi pháp" vì văn bản này có dấu của cơ quan mà không có chữ kí của người đại diện để xác nhận lại con dấu và văn bản là thực.

Thứ hai : UBND thành phố Hà nội đã vi phạm nghiêm trọng trong vấn đề quản lý con dấu, ra văn bản … khi một văn bản đóng dấu cơ quan đại diện là UBND mà lại không có người đại diện là chủ tịch UBND hoặc một người có trách nhiệm kí xác nhận văn bản do đó chúng ta_những người biểu tình (đối tượng văn bản này hướng tới) có quyền làm đơn yêu cầu UBND Thành phố Hà Nội - đối tượng ra văn bản giải trình nếu không có quyền kiện UBND HN.
 Nguồn : Blog AnhBaSam
Thứ ba: Qua vấn đề này chúng ta thấy cá nhân những người làm trong UBND Hà nội mà đứng đầu là ông chủ tịch UBND HN biết rõ nội dung văn bản như họ đưa ra tức ”CẤM BIỂU TÌNH ” là vi hiến và xâm phạm nghiêm trọng quyền công dân, thậm chí tôi đọc kĩ văn bản còn có lời lẽ vu không và xuyên tạc lòng yêu nước của nhân dân dưới chiêu bài "bị các thế lực … lợi dụng …” mà không nêu và đưa ra được trứng cớ cụ thể nào. Thêm vào đó, ở cuối văn bản là lời đe dọa trực tiếp tới công dân như  "…lực lượng làm nhiệm vụ áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo vệ trật tự công cộng theo quy định…" . Do đó văn bản này không một cá nhân nào dám kí mực tươi vì sợ bị chịu trách nhiệm trước lương tâm và trước ” tòa án nhân dân ” là vậy.

Xét thấy các điều trên là "Vi Hiến"  và "Vô Lương Tâm". Tôi thiết nghĩ những người Yêu Nước chúng ta không việc gì phải sợ và nếu cần thiết trong buổi biểu tình sắp tới cần có các biểu ngữ và hô khẩu hiểu bản đối văn bản đó của UBND HN.

Thân gửi các bạn vì một nước VN toàn vẹn và phát triển !

LS

Category: Nhân Quyền

POST COMMENT

0 nhận xét:

Post a Comment