Other Recent Articles

Giai cấp công nhân không có người lãnh đạo

By Hội Thánh Điểm Báo on Thứ Bảy, 25 tháng 6, 2011 with 0 comments


Lý Toét - Theo lý luận của CN Mác Lê, giai cấp công nhân là tiên phong, đóng vai trò lãnh đạo nhân dân làm cách mạng đưa đất nước và nhân loại tiến lên CNCS làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu.

Vai trò của Giai cấp công nhân Việt Nam là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa đất nước, hội nhập kinh tế quốc tế và phát huy vai trò nòng cốt trong liên minh công nông và đội ngũ trí thức dưới sự lãnh đạo của đảng.

Ta cùng đưa Giai cấp công nhân Việt Nam trở lại mặt đất bằng con số sau:

Với số lượng chỉ chiếm 21% tổng số lao động xã hội, 11% dân số, nhưng giai cấp công nhân đã đóng góp hơn 60% tổng sản phẩm xã hội và hơn 70% ngân sách nhà nước. Nguồn: Bản tin Quốc hội

Nhưng đời sống thực tế của giai cấp công nhân thế nào

Thu nhập rất thấp, không đủ tái sản xuất sức lao động


Khu công nghiệp không có nhà trẻ, trường mầm non, không có trạm y tếLãnh đạo hứa lèo tuy chấp nhận thực tế rằng nhiều nữ công nhân không dám lập gia đình vì thu nhập không đủ nuôi con.


Và cuối cùng, cách thức giải quyết mâu thuẫn giữa công nhân với giới chủHiện trường vụ tàn sát

Được biết Công ty TNHH Vật liệu đặc biệt Giai Đức là doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài do người Trung Quốc làm chủ. Giám đốc là Vương Nghĩa Đức, quốc tịch Trung Quốc.

Category: Nhân Quyền , Tin Xã Hội

POST COMMENT

0 nhận xét:

Post a Comment